Vejlaget Bispebjærg By

Velkommen til vores område som omfatter Bispebjerg Parkallé mellem Frederiksborgvej og Tuborgvej samt de veje som går fra parkalléen op mod Grundtvigskirken, nemlig Magdelonevej, Pernillevej, Oldfuxvej, Jeppes Allé  og Henriksvej. (se kort under "Om Vejlaget").
 
Vi håber du/I har haft lejlighed til at læse vore vedtægter, men skal gøre opmærksom på følgende:

Formålet er at varetage medlemmernes fælles interesser og forpligtelser vedrørende vedligeholdelse og forbedring af veje, fortove, stier samt nedløbsbrønde.

Medlemskab er tvunget og det er vejlaget, som via medlemmernes indbetalinger står for vedligeholdelse af vejene.


Det sker, at der kommer tunge/store køretøjer på vejene, og at bilerne forårsager skader. Da vi selv skal betale for udbedringen bedes du/I derfor være opmærksom på opståede skader, og hvis du/I er klar over hvem der er skyld i disse, så giv omgående bestyrelsen besked.


Vi skal også gøre opmærksom på, at parkering på fortovene ikke er tilladt i Københavns kommune, ligesom også dette er med til at beskadige fortovsbelægning  og forbræmmerne.


Vi véd godt at vore veje er meget snævre, men undlad som sagt parkering på fortovet og forsøg ligeledes at parkere således, at  bilen ikke står for tæt på andre parkerede biler, og således at kørende har mulighed for at passere på vejen. Vær især opmærksom på, at de skal være plads til de store køretøjer fra R98. På Magdelonevej: Undgå venligst parkering mellem chikanerne.


Vi ønsker vel alle at bo i et pænt og ryddeligt område, og derfor henstilles at fortov, sti og rendesten ud for jeres grund holdes rent for snavs og ukrudt.


På generalforsamlingen i 2005 blev vedtaget, at man gerne må have græs på bagbræmmerne (stykket fra fortovsfliserne og ind til hækken), men det skal ikke være tilfældigt græs og det skal passes med slåning m.v.


Det er derfor ikke tilladt at bruge bagbræmmen som blomsterbed! Gående skal frit kunne benytte fortovet i hele dets bredde ind til hækken.


Endelig er det grundejerne selv, som skal rydde for sne om vinteren, jfr. § 13, stk. 4., og dermed forstås også kørebanen - kommunen rydder ikke vejbanen.


Har du/I spørgsmål, kan bestyrelsen kontaktes - se under KONTAKT i menuen.

 


Har kommunen glemt os?

Åbent brev til Borgerrepræsentationen. Når der en sjælden gang sker noget i Nordvest, der skal have et par ord med på vejen fra en borgmester, undlader denne ikke at fremhæve ”Kvarterløft Nordvest”. Det er blevet nævnt i forbindelse med indvielsen af Biblioteket og pladsen foran Biblioteket. Som borger gennem 70 år i Nordvest er det svært at se dette ”løft”. Der er i hvert fald et område i Nordvest, som er ikkeeksisterende for politikerne på Rådhuset. Det er området, der afgrænses af Bispebjergvej, Tuborgvej, Utterslev Mose og kommunegrænsen til Gentofte og Gladsaxe. Området er lige blevet forsynet med jordkabler til elforsyningen. Dette er ikke kommunens fortjeneste, men Dongs. I den forbindelse rettede jeg henvendelse til Københavns kommune for at høre, om det ikke var en god ide samtidig at lægge bredbåndskabler/fibernet. Det havde kommunen ingen planer om, men henviste til Dong, som oplyste, at det ikke var dem, der havde med dette at gøre. Samtidig med kabelnedlægningen kunne man iagttage, at der rundt om vores område blev lagt forsyningskabler til bredbånd/fibernet. Samtidig med kabellægningen af elnettet lagde man kabler til vejbelysningen, men man uskiftede ikke denne og det er uvist, hvornår det sker. Kommunen har ingen planer for området. Kloaksystemet i området er gammelt og underdimensioneret og ikke gearet til at modtage de regnmængder, der forventes i fremtiden. På et informationsmøde for ca. 1 år siden spurgte jeg, om Københavns Kommune havde planer om at gøre kloaksystemet at klare fremtidens voksende regnmængder. Derimod har kommunen postet milliarder af kroner i projektet Nordhavntunnelen, et projekt som i ringe grad tilgodeser Københavns borgere, men som er til stor glæde for borgere, der ikke bor i København. Nu er det jo ikke sådan, at de borgere, der bor i området, ikke bidrager til fællesskabet. En stor del af bebyggelsen er villaer. Ejendomsskatterne for disse svinger typisk mellem 40.000 og 60.000 kr. om året. Hertil kommer så de personlige skatter. Oven i dette kommer så, at villavejene stort set er private fællesveje, dvs at beboerne selv skal betale for reparationer og vedligeholdelse. Kommunen har ingen udgifter hermed. Hvis Københavns Kommune havde vist samme ringe interesse for områderne Østerbro og Valby skulle de resursestærke borgere nok komme op af ”hullerne”, så derfor har disse bydele ikke været udsat for de samme forsømmelser. Jeg skal derfor opfordre politikerne på Rådhuset at få øjnene op for, at der også eksisterer et område nord for Bispebjergvej, et område, der behøver større bevågenhed. Beboerne bidrager både direkte og indirekte økonomisk til fællesskabet. Med venlig hilsen Børge Pedersen Pernillevej 14, 2400 København NV Ps. Dette læserbrev er sendt i kopi til: Vejlaget Bispebjerg, Emdrup Grundejerforening og Bispebjerg Lokaludvalg.

Har kommunen glemt os?

Åbent brev til Borgerrepræsentationen. Når der en sjælden gang sker noget i Nordvest, der skal have et par ord med på vejen fra en borgmester, undlader denne ikke at fremhæve ”Kvarterløft Nordvest”. Det er blevet nævnt i forbindelse med indvielsen af Biblioteket og pladsen foran Biblioteket. Som borger gennem 70 år i Nordvest er det svært at se dette ”løft”. Der er i hvert fald et område i Nordvest, som er ikkeeksisterende for politikerne på Rådhuset. Det er området, der afgrænses af Bispebjergvej, Tuborgvej, Utterslev Mose og kommunegrænsen til Gentofte og Gladsaxe. Området er lige blevet forsynet med jordkabler til elforsyningen. Dette er ikke kommunens fortjeneste, men Dongs. I den forbindelse rettede jeg henvendelse til Københavns kommune for at høre, om det ikke var en god ide samtidig at lægge bredbåndskabler/fibernet. Det havde kommunen ingen planer om, men henviste til Dong, som oplyste, at det ikke var dem, der havde med dette at gøre. Samtidig med kabelnedlægningen kunne man iagttage, at der rundt om vores område blev lagt forsyningskabler til bredbånd/fibernet. Samtidig med kabellægningen af elnettet lagde man kabler til vejbelysningen, men man uskiftede ikke denne og det er uvist, hvornår det sker. Kommunen har ingen planer for området. Kloaksystemet i området er gammelt og underdimensioneret og ikke gearet til at modtage de regnmængder, der forventes i fremtiden. På et informationsmøde for ca. 1 år siden spurgte jeg, om Københavns Kommune havde planer om at gøre kloaksystemet at klare fremtidens voksende regnmængder. Derimod har kommunen postet milliarder af kroner i projektet Nordhavntunnelen, et projekt som i ringe grad tilgodeser Københavns borgere, men som er til stor glæde for borgere, der ikke bor i København. Nu er det jo ikke sådan, at de borgere, der bor i området, ikke bidrager til fællesskabet. En stor del af bebyggelsen er villaer. Ejendomsskatterne for disse svinger typisk mellem 40.000 og 60.000 kr. om året. Hertil kommer så de personlige skatter. Oven i dette kommer så, at villavejene stort set er private fællesveje, dvs at beboerne selv skal betale for reparationer og vedligeholdelse. Kommunen har ingen udgifter hermed. Hvis Københavns Kommune havde vist samme ringe interesse for områderne Østerbro og Valby skulle de resursestærke borgere nok komme op af ”hullerne”, så derfor har disse bydele ikke været udsat for de samme forsømmelser. Jeg skal derfor opfordre politikerne på Rådhuset at få øjnene op for, at der også eksisterer et område nord for Bispebjergvej, et område, der behøver større bevågenhed. Beboerne bidrager både direkte og indirekte økonomisk til fællesskabet. Med venlig hilsen Børge Pedersen Pernillevej 14, 2400 København NV Ps. Dette læserbrev er sendt i kopi til: Vejlaget Bispebjerg, Emdrup Grundejerforening og Bispebjerg Lokaludvalg.

Har kommunen glemt os?

Børge Pedersen, Pernillevej, skriver:

Åbent brev til Borgerrepræsentationen. Når der en sjælden gang sker noget i Nordvest, der skal have et par ord med på vejen fra en borgmester, undlader denne ikke at fremhæve ”Kvarterløft Nordvest”. Det er blevet nævnt i forbindelse med indvielsen af Biblioteket og pladsen foran Biblioteket. Som borger gennem 70 år i Nordvest er det svært at se dette ”løft”. Der er i hvert fald et område i Nordvest, som er ikkeeksisterende for politikerne på Rådhuset. Det er området, der afgrænses af Bispebjergvej, Tuborgvej, Utterslev Mose og kommunegrænsen til Gentofte og Gladsaxe. Området er lige blevet forsynet med jordkabler til elforsyningen. Dette er ikke kommunens fortjeneste, men Dongs. I den forbindelse rettede jeg henvendelse til Københavns kommune for at høre, om det ikke var en god ide samtidig at lægge bredbåndskabler/fibernet. Det havde kommunen ingen planer om, men henviste til Dong, som oplyste, at det ikke var dem, der havde med dette at gøre. Samtidig med kabelnedlægningen kunne man iagttage, at der rundt om vores område blev lagt forsyningskabler til bredbånd/fibernet. Samtidig med kabellægningen af elnettet lagde man kabler til vejbelysningen, men man uskiftede ikke denne og det er uvist, hvornår det sker. Kommunen har ingen planer for området. Kloaksystemet i området er gammelt og underdimensioneret og ikke gearet til at modtage de regnmængder, der forventes i fremtiden. På et informationsmøde for ca. 1 år siden spurgte jeg, om Københavns Kommune havde planer om at gøre kloaksystemet at klare fremtidens voksende regnmængder. Derimod har kommunen postet milliarder af kroner i projektet Nordhavntunnelen, et projekt som i ringe grad tilgodeser Københavns borgere, men som er til stor glæde for borgere, der ikke bor i København. Nu er det jo ikke sådan, at de borgere, der bor i området, ikke bidrager til fællesskabet. En stor del af bebyggelsen er villaer. Ejendomsskatterne for disse svinger typisk mellem 40.000 og 60.000 kr. om året. Hertil kommer så de personlige skatter. Oven i dette kommer så, at villavejene stort set er private fællesveje, dvs at beboerne selv skal betale for reparationer og vedligeholdelse. Kommunen har ingen udgifter hermed. Hvis Københavns Kommune havde vist samme ringe interesse for områderne Østerbro og Valby skulle de resursestærke borgere nok komme op af ”hullerne”, så derfor har disse bydele ikke været udsat for de samme forsømmelser. Jeg skal derfor opfordre politikerne på Rådhuset at få øjnene op for, at der også eksisterer et område nord for Bispebjergvej, et område, der behøver større bevågenhed. Beboerne bidrager både direkte og indirekte økonomisk til fællesskabet. Med venlig hilsen Børge Pedersen Pernillevej 14, 2400 København NV Ps. Dette læserbrev er sendt i kopi til: Vejlaget Bispebjerg, Emdrup Grundejerforening og Bispebjerg Lokaludvalg.

Design by Regulær